Servicing – הדרך של חברות מוצרים היות חברות שירותים

ינואר 21, 2014

התבקשתי על ידי חברת הי טק ישראלית בין לאומית לסייע להם להבין טוב יותר את הדרך לשים את הלקוח במרכז בחברות המשווקות לעסקים – B2B. מצורפת מצגת לגבי Servicizing  או Servicization – האסטרטגיה שחברות טכנולוגיה רבות בוחרות המעבירה אותן מהמתקדות באספקת המוצרים הטובים ביותר להתמקדות בפתרונות כוללים. בכך הן מצליחות להגן ולפתח את השוקים שהן המציאו והופכות לחברות שירותית תוך שמירה על החדשנות הטכנולוגית.

המצגת מתארת את הקשר בין מרכזיות הלקוח לבין מעבר למודל של שירותים, מציגה שלוש דוגמאות מפורטות ( Xerox, Netafim, Raytheon ) ודנה בשאלות: מדוע, מתי ואיך.  כנסו למצגת כאן  Servicizing for innovative B2B companies

מודעות פרסומת